ZonMw congres Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) 2023

30 March 2023
1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch
Share this article

Op 30 maart organiseert ZonMw het jaarlijkse congres Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG).

Het jaarlijkse GGG-congres besteedt aandacht aan de actualiteit rondom goed gebruik van geneesmiddelen. Het congres heeft tot doel het halen, brengen en delen van kennis en het opdoen van inspiratie vanuit een veelheid aan aspecten rondom (onderzoek naar) geneesmiddelen.

Ook RSNN zal ruim vertegenwoordigd zijn bij dit congres, stuurgroep co-voorzitters Peter Mol en Marjon Pasmooij, stuurgroeplid Carla Vos en adviesraadlid Carine Besselink zijn spreker of voorzitter in verschillende sessies.

Bezoek voor meer informatie en registratie de ZonMw website